Thuốc Bắc Dương Lai Cảnh

Chẩn Bệnh

Chẩn Bệnh

  • Song song với việc cung cấp các sản phẩm đặc chế, chúng tôi hân hạnh phục vụ quý khách khi cần tham khảo hay khám bệnh hoàn toàn miễn phí.
  • Chúng tôi cũng thực hiện việc chẩn  bệnh qua điện thoại và gởi thuốc đi khắp nơi theo yêu cầu của Quí vị.

 

Xin liên lạc:

Đông Y Sĩ NHẤT NGUYÊN

Hội viên Hội Đông Y và Châm Cứu Texas

  • 11900 Bellaire Blvd ste B-Houston, TX 77072
  • (Bellaire Blvd @ Kirkwood, trong khu Apple Dentist)
  • Cell phone 281-495-6252 hoặc 1 (888)892-7478
  • Email: ndn0163@yahoo.com

 

Giờ mở cửa:
.
Thứ Hai – Thứ Bảy: 
.
10:00 am. – 07:00 pm

.
Chủ nhật: 12:00 pm – 6:00 pm
.
(Xin Quí vị lấy hẹn nếu có thể để dược phục vụ tốt hơn)

Giờ liên lạc điện thoại:

Thứ Hai – Thứ Bảy:
.
07:00 am – 10:00 pm

.
Chủ nhật: 10:00 am. – 10:00 pm.

.